PROWADŹ REJESTR AKCJONARIUSZY
W DM BOŚ

Zostaw swoje dane, aby otrzymać promocyjną ofertę

Promocja do 30 września

DEMATERIALIZACJA AKCJI -
CO TO OZNACZA?

Akcje w formie materialnej stracą ważność i przestaną istnieć. Nie będą mogły posiadać formy dokumentu i będą musiały być zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (np.dom maklerski).


W związku z powyższym wszystkie niepubliczne spółki akcyjne są zobowiązane do zawarcia umowy z uprawnionym podmiotem na prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

CO W PRZYPADKU BRAKU REJESTRU?

Za brak umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy albo umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych, spółce grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Zaś z dniem 01.01.2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w rejestrze akcjonariuszy.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY?

Wszystkie akcje spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych od
1 marca 2021 roku podlegają obowiązkowej dematerializacji w rejestrze akcjonariuszy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. [...]

Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DM BOŚ informacji handlowych o produktach i usługach DM BOŚ, na podane przeze mnie dane kontaktowe, za pośrednictwem:

Zapraszamy też na Cykl otwartych webinarów dotyczących dematerializacji akcji.

Dowiedz się więcej >>

DZIAŁANIA JAKIE NALEŻY PODJĄĆ

Styczeń - wrzesień 2020 r.

ZWZ (do 30 września 2020 r.)

30 września 2020 r.

31 styczeń 2021 r.

wrzesień 2020 r. – luty 2021 r.

01 marca 2021

Wybór oraz podpisanie warunkowej umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy.

Akceptacja przez WZA podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariusza (akceptacja umowy).

Mija termin na pierwsze wezwanie spółki kierowane do akcjonariuszy odnośnie zdeponowania posiadanych akcji (będących w formie dokumentu).

Ostatnie wezwanie spółki do akcjonariuszy odnośnie zdeponowania posiadanych akcji (będących w formie dokumentu).

Okres kompletowania przez Spółkę dokumentów akcji (możliwość opcjonalnego przekazania akcji wcześniej do DM BOŚ w formie depozytu).

Utworzenie rejestru akcjonariuszy w wybranym domu maklerskim.

(utrata ważności akcji w formie dokumentowej, zachowanie wyłącznie mocy dowodowej w zakresie wykazania przez akcjonariusza przysługujących mu praw udziałowych)

OFERTA DM BOŚ

  • Utworzenie i prowadzenie rejestru akcjonariuszy

  • Udostępnianie danych zawartych w rejestrze uprawnionym podmiotom

  • Generowanie świadectw rejestrowych i innych wykazów akcjonariuszy
  • Obsługa transakcji i dokonywanie zmian w rejestrze w związku ze zmianą własności akcji

  • Obsługa i dokonywanie wpisów w rejestrze na żądanie podmiotów mających interes prawny

  • Obsługa procesu wypłaty dywidend

zgodnie z wymogami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych

akcjonariuszom oraz emitentowi akcji w tym także w formie elektronicznej online

(w szczególności w przypadku sprzedaży czy dziedziczenia)

ustanawianie blokad, zastawów itp.

automatyzacja i bezpieczeństwo procesu

Zalety skorzystania z rejestru w DM BOŚ

Dostęp online

Stały dostęp online do danych w rejestrze dla osób upoważnionych.

Bezpieczeństwo

Rejestr spełnia rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa ochrony danych (IT/RODO).

Wygoda w korzystaniu

Generowanie dowolnych raportów, zaświadczeń i rejestracja akcjonariuszy na WZ.

Personalizacja i automatyzacja

System powiadomień dla akcjonariuszy o WZ, wypłatach dywidendy, zmianach w rejestrze.

Współpracuj z doświadczonym partnerem

25 lat na rynku kapitałowym

Doświadczenie w prowadzeniu depozytów

Dedykowany zespół eksperów

Innowacyjne rozwiązania technologiczne

Wielolotnie doświadczenie w prowadzeniu rachunków inwestycyjnych, w zakresie zarówno zapewniającym komfort użytkwonika jak i bezpieczeństwo danych.

DM BOŚ od wielu lat prowadzi depozyty dla akcji i obligacji spółek niepublicznych.

Posiadamy dedykowany zespół do obsługi potrzeb emetentów papierów wartościwoych. przeproawdzilismy szereg transakcji w zakresie IPO, SPO, skupów, wezwań itp.

Od 25 lat wprowadzamy innowacyjne rozwiązania technologiczne do obsługi klientów indywidualncyh i beznesowych (jako peirwsi w Poslce wprowadzilismy obsługe rachunków inwestycynjcyh online

25 lat na rynku kapitałowym

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu rachunków inwestycyjnych, w zakresie zarówno zapewniającym komfort użytkownika jak i bezpieczeństwo danych.

Doświadczenie w prowadzeniu depozytów

DM BOŚ od wielu lat prowadzi depozyty dla akcji i obligacji spółek niepublicznych.

Dedykowany zespół ekspertów

Posiadamy dedykowany zespół do obsługi potrzeb emitentów papierów wartościowych. Przeprowadziliśmy szereg transakcji w zakresie IPO, SPO, skupów, wezwań itp.

Innowacyjne rozwiązania technologiczne

Od 25 lat wprowadzamy innowacyjne rozwiązania technologiczne do obsługi klientów indywidualnych i biznesowych (jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy obsługę rachunków inwestycyjnych online).

Dowiedz się więcej o rejestrze akcjonariuszy

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

kontakt

Informacja upowszechniana jest przez DM BOŚ S.A. wyłącznie w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ S.A.DM BOŚ S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i podlega jej nadzorowi. DM BOŚ S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji.

Serwisy internetowe DM BOŚ S.A. wykorzystują pliki cookies. Więcej informacji w Warunkach Korzystania.